Non possibile visualizzare il filmato. Potrebbe essere necessario installare il plugin flash, puoi scaricarlo qui
STUDENT COMPANY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosjekt “Student Company”

 
Elever som tar del i programmer som fremmer entreprenørskap i utdanning er fremdeles en liten minoritet. (1% av elever i videregående skole). Forskningsrapporter i Norge viser at mer enn 20% av elever som har tatt del i Entreprenørskapsprogrammer i videregående skole starter egne bedrifter før de er 34 år. Undersøkelsene viser også at deltakelse i Entreprenørskapsprogrammer har en positiv virkning på hvordan elevene klarer seg på arbeidsmarkedet senere i livet. Til nå er det få land som har implementert Entreprenørskap som integrert del av nasjonale programmer innen utdanning. Mye tyder på at flere lærere tar i bruk Entreprenørskap som del av sin undervisningsstrategi dersom dette er vedtatt som en del av regionale eller nasjonale strategiplaner. Med andre ord, vi mangler en integrert strategiplan for utdanning og arbeidserfaring i de fleste Europeiske land og spesielt i partnerlandene. Hovedmålet er å gi et vesentlig bidrag for å inspirere og forberede unge elever til å gi positive bidrag til utvikling av globale økonomi, ved å utvikle en langtids strategiplan for Entreprenørskap i utdanning. Dette kan gjøres gjennom å implementere den norske Strategiplan for Entreprenørskap i utdanningen i videregående skole. Den norske partner kan gi eksempler på hvordan Entreprenørskap er implementert og integrert i norske læreplaner som i sin tur påvirker elevenes og lærernes holdninger til entreprenørskap.  Den norske partner kan også gi gode eksempler på hvordan nasjonal og regional enighet er en forutsetning for å utvikle gode arbeidsmåter for entreprenørskap i utdanning. De partnere som tar etter den norske modellen vil være i stand til å samarbeide med lokale myndigheter for å utvikle en innovativ plan som kan få stor innflytelse på hvordan de selv kan integrere entreprenørskap i sine læreplaner og utdanningssystemer. Resultatene og anbefalinger:Elevene vil tilegne seg basis kunnskaper og kompetanse for å utvikle sine holdninger, kritiske holdninger og selvbevissthet gjennom reell arbeidssituasjon med veiledning. For lokale og regionale myndigheter: Implementer og utvikle en strategisk plan for systematisk og målrettet arbeid for å ta i bruk entreprenørskap i utdanning.For Samarbeidspartnere: Bidra til å lage en tosidig avtale for å hjelpe gründereFor SMB’s: Lag en bedriftspolicy for samfunns ansvar, promoter like muligheter og sosial balanse mellom generasjoner. Lag linker mellom skole, skoleeiere og bedrifter i ditt lokalsamfunn. De tiltak som her er nevnt vil være målbare indikatorer både kvalitativt og kvantitativt, som beskrevet i ISO 9000, samarbeidsavtaler med lokale skoler, etablering av Ungdomsbedrifter, deltakelse fra småbedrifter og andre sosiale partnere og elev og lærer engasjement.
 
Servizi per il cittadino

Responsabile

del  Settore

Diana Melocco

Tel: (+39) 0422 656-431

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincia di Treviso | P.IVA 01138380264    |   CSS  |  XHTML 1.1 | PRIVACY | COOCKIES